Yarışmanın Amacı


Dünyanın ender özellikli alanlarından biri olarak kabul edilen İztuzu Kumsalı ve Dalyan sulak ekosistemini geleceğe taşımak amacı ile mevcut DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) yerleşkesinin ve çevresel kullanımların negatif karbon ayak izi üretecek bir bilinç ve düzeyde uygulamaya da esas olacak özellikli bir projenin elde edilmesi hedeflenmektedir.

İztuzu Kumsalı ve çevresindeki doğal ve kültürel peyzaj öğelerinin oluşturduğu değişken peyzaj özellikleri, koruma açısından ele alınması gerekli unsurları oluşturmaktadır. Bu kaynakların döngüsel sürekliliğinin sağlanması ana hedef olup, koruma bazlı kullanım olanaklarına yönelik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Çevreye duyarlı tüm tasarımların alanda yasayan unsurların sesine kulak vermesi, son derece hassas ve nitelikli kararlar üretmesi ve seçkin bir dilde ve yaklaşım geliştirmesi yarışmaya katılacak fikir projelerinden önemli bir beklentidir.

Alanın biyolojik ve ekolojik karakterini oluşturan önemli unsurlar (habitatlar, türler ve süreçler) tasarım süreci açısından odak oluşturmalıdır. Yaklaşımların kullanım ve yaşantı ölçeklerini doğanın lehine öncelemeleri yarışmanın ana motivasyonudur. Yeni Dekamer istasyonunun tüm ziyaretçileri ve özellikle yerel halkı bilinçlendiren, motive eden ve araştırmacı ve doğa gönüllülerini teşvik edecek olması göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husustur.

Bu yarışması kapsamında İztuzu kumsalı ve ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla korunması ve yönetilebilmesi için, hem rehabilitasyon merkezinin daha sağlıklı, modern ve işlevsel şartlara kavuşması hem de ziyaretçilerin alandaki ihtiyaçlarına ekolojik hassasiyetle çözüm bulunması hedeflenmektedir.