Jüri ve Raportörler


Danışman Jüri Üyeleri
 
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR (Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı)
Mehmet Ali Kahraman (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü- Genel Müdür)
Mustafa KOLÇAK  (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü- Genel Müdür Yrd. V.) 

Asli Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Orhan İNCE (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi- Çevre Müh.)
Prof. Dr. Yakup KASKA (Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi –Biyolog /Herpetolog)
Doç. Dr. Deniz ASLAN (İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Özel Sektör, Y.Mimar /Peyzaj Tasarımcısı)
Bünyamin DERMAN (Mimar- Özel sektör)
Dr. Beyhan OKTAR (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü – Çevre Müh., Proje Şube Md.) 

Yedek Jüri Üyeleri

Mehtap ALDEMİR (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Mimar)
Mehmet Nazım ÖZER (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü- Şehir ve Bölge Plancısı)

Raportörler

Alperen KERKÜKLÜ (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-(Uzm.İnş. Müh. ve Mimar)
Dilek DELİÇAY (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Çevre Müh.)
Özlem AKSOY (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Biyolog)