İztuzu (Dalyan) Hakkında


İztuzu Kumsalı, bir yanında deltanın durgun ve yeşil ve tatlı suyu, diğer yanında ise Akdeniz’in berrak lacivert suları arasında uzanan, rüzgar ve dalgaların kumulda yarattığı hareketlenme nedeniyle 4-5 km arasında değişiklik göstermektedir. Kumsal, insanın doğayı koruma ve onu diğer canlı türleri ile paylaşma çabasının yer küredeki başarılı örneklerinden biridir. Yarışma konusu alanda, doğal yaşamın şekillendirdiği ziyaretçilere yönelik günübirlik kullanımlar ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yer almaktadır.

Köyceğiz Gölünün Dalyan ağzıyla denize açıldığı alanın doğusunda yer alan İztuzu kumsalı ve batısında yer alan Dalyan Kumsalı Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının Akdenizdeki en önemli üreme alanlarından biri olarak bilinmektedir. Dalyan Estuarini ve kanalları bu ekosistemin diğer önemli bir parçası olan geniş sazlıklarla kaplıdır ve ayrıca kanallarda nesli tehlike altında olan Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası yaşamaktadır.

Deniz kaplumbağalarının neslinin devamı, öncelikle üremek için kullandıkları kumsalların, beslenme, kışlama ve göç alanlarının doğal durumlarında korunabilmesine bağlıdır. Bu durumda deniz kaplumbağalarının korunması sadece bir tür koruması olmaktan çıkmakta, kara ve deniz habitatlarının kesiştiği kıyı ekosisteminin korunabilmesiyle mümkün olabilmektedir. Kıyı ekosistemini olumsuz etkileyebilecek her türlü faaliyet diğer canlı türlerine olduğu gibi deniz kaplumbağalarına da zarar vermektedir.

Kaplumbağaların yuvalama ve üreme alanı olduğundan kumsal 20:00 ile 08:00 arasında kullanıma kapalıdır. Ayrıca deniz kaplumbağalarının yuvalarına ve denize çıkışlarına olumsuz etki olacağından alanda ışıklandırma yapılmamaktadır. Yumurtalara zarar verilmemesi için evcil hayvanların getirilmesi, işaretli yerlere şemsiye yerleştirilmesi ve çukur kazılması da yasaktır.

Bu kapsamda, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğundaki korunan alanlarda; nadir, nesli tehlikede, tehlikeye düşebilir bitki ve hayvan türlerinin bulundukları bölgelerdeki popülasyonların tespit edilmesi; bunlara yönelik tehditlerin belirlenmesi ve korunmalarına yönelik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla projeler yaptırılmaktadır.

Kumsallarda her yıl bilimsel amaçlı yapılan çalışmalarda, yuvalama periyodu olan Mayıs-Ekim ayları içerisinde deniz kaplumbağalarını olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerin minimuma indirilebilmesi, önceki yıllarda başlatılan popülasyon izleme çalışmalarının devamlılığını sağlayarak; koruma-kullanma dengesi içerisinde alınması gereken tedbirlerin uygulanması, bölgede turizm faaliyetlerinin ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ile örtüşmesinden kaynaklanan sorunların eğitim ve bilinçlendirme yoluyla aşılmasını sağlamak amacıyla, sürekli izleme çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu izleme çalışmaları ile ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ilgili protokollerin hükümleri ile eylem planlarının uygulanması amaçlı faaliyetlerde yerine getirilmektedir.

1990’lı yıllardan itibaren gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar gerek yerli ziyaretçiler gerekse yabancı ziyaretçiler tarafından takdirle karşılanmış ve Dalyan, İztuzu Kumsalı İngiliz "The Times" gazetesi okuyucuları tarafından 2008 yılında "Avrupa'nın En İyi Açık Alanı" unvanını kazanmıştır.