Başvuru Hakkında


Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Yarışmaya mimarlar bireysel olarak katılım sağlayabileceği gibi, en az bir mimar bulundurmak koşulu ile peyzaj mimarı ve/veya şehir plancısı ve diğer üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip üyelerinden (mimar veya peyzaj mimarı veya şehir plancısı) birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Öğrenciler ekipte ancak “yardımcı” olarak yer alabilirler.

Fikir yarışmasına katılacak yarışmacıların;
- Herhangi bir meslek odasına kaydının bulunması zorunlu olmamakla birlikte meslekten men cezalı olmaması (tespit edilmesi durumunda diskalifiye edilecektir),
- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAME BEDELİ ” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.


Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.


Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarih olarak belirtilen günde (16.07.2019) en geç saat 17.00’a kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (TVKGM)’nin Madde 4’de belirtilen adresine elden imza karşılığı teslim edilebilir.


Veya


Proje ve ekleri posta veya kargo ile de (en geç 16.07.2019 tarihine kadar) teslim edilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin teslim edildi makbuzlarının son teslim tarih olarak belirtilen günde (16.07.2019) en geç saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne e-posta ile gönderilmesi şarttır.


En geç yarışma takviminde belirtilen kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kargo ücreti gönderici tarafından ödenecek olup, Ambalajların üzerine "Rumuz" ile İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR YARIŞMASI başlığı yazılacak, bunun dışında başka bir yazı ya da işaret konmayacaktır.