KAMUOYUNA DUYURU


Bakanlığımız, dünyanın ender özellikli alanlarından biri olarak kabul edilen İztuzu Kumsalının biyolojik ve ekolojik karakterini (habitatlar, türler) oluşturan önemli unsurlarının korunarak kaynakların döngüsel sürekliliğinin sağlandığı, alanın koruma bazlı kullanım olanaklarına yönelik ihtiyaçların minimum dokunuşla çözümlendiği ve mevcut DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) istasyonunun tüm ziyaretçileri ve özellikle yerel halkı bilinçlendiren, motive eden, araştırmacı ve doğa gönüllülerini teşvik edici unsurların ön plana çıkartılarak daha sağlıklı, modern ve işlevsel şartlara kavuşması amacıyla bir fikir projesi yarışması düzenlemiştir.

Yarışma kapsamında;  başvuruları alınacak çevreye duyarlı tüm fikir projelerinin, yerel beklenti ve sorunlara kulak vermesi, son derece hassas nitelikli kararlar üretmesi, seçkin bir dilde özgün bir ekolojik yaklaşım geliştirmesi önemli bir beklentidir. Bununla birlikte, ekolojik duyarlılıkları geliştirici yeni fikirlere açık olan yarışma, hiçbir önyargı ve gizli ajandayı barındırmaksızın kurgulanmış, kapalı ve açık alanların konumu yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla tamamen yarışmacıya bırakılmıştır.

Yarışma sürecinde basında ve sosyal medyada yer alan bazı haberler ve yayınlar ile arşivden çıkarılan uygulanmamış bir projenin görselleri ve çizimleri üzerinden bölgede yapılaşmaya gidileceği çekincesinin oluştuğu görülmüştür. İztuzu Kumsalı, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesinin ilanından itibaren Bakanlığımızca korunmakta, yönetilmekte ve hiçbir yapılaşmaya izin verilmemektedir. Bu yarışma kapsamında İztuzu kumsalı ve ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla korunması ve yönetilebilmesi amaçlanarak bu tür uygulamaların modern ve işlevsel şartlara kavuşmasının sağlanması ile alanı ziyaret edenlerin ihtiyaçlarının ekolojik hassasiyetle çözümlenip ortaya güzel bir fikir projesinin çıkması hedeflendiği, hiçbir koşulda konaklama birimleri bulunmayan fikir projelerinin yarıştığı bir platform oluşturulmuştur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca; serbest ve tek aşamalı, ulusal fikir yarışması olarak düzenlenen yarışmada ödül alacak projelerin uygulanması zorunlu değildir. Fikir yarışması sonucu ödül almaya hak kazanan fikirler; sergilenerek yerel halk, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile istişare edilecek ve toplumsal uzlaşı sağlanacaktır.