DUYURU


“İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması” ’na ait yarışma şartnamesinin 5. ve 17 maddelerinde düzeltme yapılmış olup, 23. madde yarışma şartnamesinden çıkartılmıştır. Düzenlenmiş olan dokümanlara Yarışma Teknik Şartnamesi ve Ekleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

DÜZELTME İLANI

İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

“İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması” ’na ait yarışma şartnamesinde aşağıdaki maddelerde düzeltme yapılmıştır.

Şartname metninin 5. maddesinde;

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

“Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi (mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı), en az bir mimar bulundurmak koşulu ile peyzaj mimarı ve/veya şehir plancısı ve diğer üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte ancak “yardımcı” olarak yer alabilirler.

Fikir yarışmasına katılacak yarışmacıların;

•Herhangi bir meslek odasına kaydının bulunması zorunlu olmamakla birlikte meslekten men cezalısı durumunda olmamak zorunludur.” denilmekte olup,

5. maddesi;

“Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Yarışmaya mimarlar bireysel olarak katılım sağlayabileceği gibi, en az bir mimar bulundurmak koşulu ile peyzaj mimarı ve/veya şehir plancısı ve diğer üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip üyelerinden (mimar veya peyzaj mimarı veya şehir plancısı) birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Öğrenciler ekipte ancak “yardımcı” olarak yer alabilirler.

Fikir yarışmasına katılacak yarışmacıların;

• Herhangi bir meslek odasına kaydının bulunması zorunlu olmamakla birlikte meslekten men cezalı olmamak (tespit edilmesi durumunda diskalifiye edilecektir)” olarak düzeltilmiştir.

Şartname metninin 17. Maddesinde;

“PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Başlığı yer almakta olup,

17. Maddesi başlığı;

“HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ”

olarak düzeltilmiştir. Bu başlık altına,

“İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım sahibine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde diğer ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle seçilen tasarımın uygulama projelerini yaptırabilir.”

yukarıdaki ilave yapılmıştır.

Şartname metnindeki 23. Madde;

UYGULAMA KARARI VERİLMESİ DURUMU

Yarışma alanının mülkiyet durumu ve bu duruma bağlı olarak elde edilecek fikir projesinin uygulanabilme opsiyonu gelişmesi halinde idare, yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince yaptırabilir.” şartname metninden çıkartılmıştır.

Teknik Şartnamenin “Yarışmaya Katılma Koşulları” başlıklı 5. Maddesinde yapılan değişiklikler, 13.05.2019 tarih ve 30773 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması” ’na ait ilanın aynı başlık altında yer alan ifadeler için de geçerlidir.